Totale ronde


Onder een totale ronde verstaan wij een grondige controle ronde door het gehele object.

Hierbij wordt specifiek gelet op alle voorkomende onregelmatigheden. Deze zullen ook direct worden opgelost. In feite wordt tijdens de totale ronde gelet op alles wat het object schade kan berokkenen.


Buiten het pand wordt gecontroleerd op het afgesloten zijn van ramen en deuren, inbraaksporen en op eventuele aanwezige personen en/of voertuigen.

  1. Brand- en sluitronde


  1. Het toezicht bij een brand- en sluitronde is bijna uitsluitend gericht op het voorkomen van brand of brandgevaarlijke situaties.

Voorbeelden zijn het controleren van gaskranen of lasapparaten, controle op situaties die aanleiding kunnen geven tot kortsluiting, controle van bedrijfsprocessen zoals meterstanden en de temperatuur van een koelcel. Vanzelfsprekend worden ook alle andere voorkomende onregelmatigheden meegenomen in deze ronde.


Specifieke ronde

Wij spreken van een specifieke ronde wanneer er een specifiek doel wordt nagestreefd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld na het einde van een feestavond controleren of er nog elektrische apparaten aanstaan en of ramen en deuren goed afgesloten zijn.