Venema Security kan worden ingezet bij:


  1. Opsommingstekentoegangscontroles

  2. Opsommingstekenpreventieve controlerondes

  3. Opsommingstekenbrand- en sluitrondes

  4. Opsommingstekenhandelend optreden bij calamiteiten

  5. Opsommingstekenhet ontvangen van bezoekers