Objectbeveiliging


Bedrijven lopen jaarlijks veel schade op door diefstal, inbraak of fraude. Een inbraak, brand of financiële storing kan naast directe schade ook leiden tot onderbreking van uw bedrijfsproces.

Venema Security handelt bij objectbeveiliging uit twee oogpunten: preventie van brand en/of criminaliteit enerzijds en continuïteit van uw bedrijf anderzijds.


Aangezien elk bedrijf en bedrijfsproces uniek is, zijn er geen standaardoplossingen voor objectbeveiliging.

Met het oog op de basisuitgangspunten van objectbeveiliging, maken we voor uw bedrijf

een op maat gesneden oplossing.

Objectbeveiliging omvat meerdere

toezichthoudende taken met een preventief karakter. Dit kan variëren van het ontvangen van bezoekers tot en met het uitvoeren van brand- en sluitrondes.


Het takenpakket van onze beveiligingsbeambten wordt afgestemd op uw specifieke wensen. Wij bieden o.a.:


  1. Totale beveiligingsrondes

  2. Brand- en sluitrondes

  3. Specifieke beveiligingsrondes

  4. Compleet takenpakket


  1. Venema Security houdt rapportages bij voor de verantwoordelijke personen in uw bedrijf.


Wie rustig wil slapen laat de bewaking van zijn bedrijf of terrein ‘s nachts en tijdens het weekend aan deskundigen over.


Venema Security werkt met deskundig en betrouwbaar personeel dat uw pand ook buiten kantooruren bewaakt.


Bedrijven met een meer dan gemiddelde kwetsbaarheid kunnen via Venema Security gebruik maken van permanente bewakingsfaciliteiten.  Wanneer men bijvoorbeeld kritische eisen stelt aan toegangscontrole, kan zelfs tot visitatie worden overgegaan.