Mobiele surveillance


Vindt u een permanente beveiliging ‘s nachts niet nodig, dan kunt u gebruik maken van onze mobiele surveillance.

De medewerkers van Venema Security inspecteren op elk gewenst tijdstip uw bedrijf met de frequentie die u wenst.


Mobiele surveillanten zijn inzetbaar voor zowel interne- als externe controlerondes.Brand- en Sluitronde


Tijdens een Brand- en Sluitronde controleert de surveillant het gehele object. Indien nodig worden openstaande ramen en deuren gesloten, er wordt gecontroleerd op brandgevaarlijke situaties en verlichting wordt uitgeschakeld.


Na deze uitvoerige controle zal de surveillant het alarmsysteem in werking stellen. Alle bijzonderheden worden nauwkeurig bijgehouden in een logboek. Dit logboek ligt ter inzage op uw locatie.


Heeft u specifieke wensen voor uw beveiliging? Neem dan contact met ons op. Venema Security neemt uw situatie graag met u door.

  1. Controleronde


Bij een externe controle inspecteert de surveillant het gehele terrein. Hierbij worden deuren, ramen en hekken nagelopen en worden, indien gewenst, nog aanwezige voertuigen gecontroleerd. Daarnaast wordt gekeken of voertuigen goed zijn afgesloten en of er geen recente sporen van braak of vernieling zijn. Vanzelfsprekend wordt uw terrein gecontroleerd op onbevoegden.


Tijdens een interne controleronde letten onze surveillanten op het afgesloten zijn van deuren en ramen en controleren zij of apparatuur juist is uitgeschakeld.