Er gaat een sterk preventieve werking uit

van de aanwezigheid van winkelsurveillanten.

Zonder op de voorgrond te treden, zijn de surveillanten van Venema Security zichtbaar aanwezig.


Winkelsurveillanten zorgen niet alleen voor een veilig gevoel bij winkelmedewerkers, maar ook het winkelend publiek voelt zich beschermd. Tevens gaat er een preventieve werking uit naar medewerkers.


  1. Een winkelsurveillant treedt op bij:

  2. calamiteiten

  3. brandpreventie

  4. het verlenen van eerste hulp

  1. Collectieve winkelsurveillance


Uiteraard kan een winkelsurveillant ook breder worden ingezet, in de vorm van surveillance door bijvoorbeeld een heel winkelcentrum of verdeeld over meerdere winkels. Door een in de winkel geïnstalleerde portofoon kunt u de diensthebbende beamte direct oproepen bij verdachte situaties of onregelmatigheden.


Deze vorm van beveiliging is voor u als detaillist relatief zeer voordelig. U deelt de kosten immers met meerdere ondernemers.

Winkelsurveillance


Winkeldiefstal komt helaas vaak voor. Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke financiële-, maar ook emotionele last zijn. Criminaliteit kan worden voorkomen door een combinatie aan preventieve maatregelen.


Belangrijke preventieve maatregelen zijn: een goede instructie van uw winkelpersoneel, electronische beveiliging en het inzetten van winkelsurveillanten.


  1. De winkelsurveillanten van

  2. Venema Security zijn opgeleid om oplettend, klantvriendelijk en professioneel te handelen. Door een goede relatie met de politie kan in iedere situatie adequaat worden ingegrepen.